Region Gävleborg flaggar för Ukraina

Lördag den 24 februari 2024 är det exakt två år sedan den ryska regimen inledde invasionskriget av Ukraina.

Region Gävleborgs stöd för Ukrainas folk och de ukrainare som flytt hit är fortfarande starkt och på årsdagen av invasionen flaggar regionen för Ukraina vid regionkontoret i Gävle.

Regionfullmäktige i Gävleborg står upp för Ukrainas rätt att försvara sitt land och sitt folk från Rysslands brutala invasionskrig. Under regionfullmäktiges sammanträde 22 februari visade ledamöterna sitt stöd för Ukraina. Genom en stunds tystnad uppmärksammade och hedrade man de civila och de soldater som dött i försvaret av sitt land och sin demokrati.

Regionfullmäktige visade sitt stöd för Ukraina under sammanträdet 22 februari.

Kontakt

Mattias Eriksson Falk (SD), regionfullmäktiges ordförande
mattias.eriksson.falk@regiongavleborg.se