Region Gävleborg erbjuder testning för prostatacancer i pilotprojekt

Just nu erbjuder Region Gävleborg män i Gävleborg att kostnadsfritt testa sig för tidig upptäckt av prostatacancer. Det är i ett pilotprojekt för organiserad prostatacancertestning, OPT, som slumpmässigt utvalda män erbjuds testning.

Med blodprov kan man se PSA-värde, prostataspecifikt antigen. Är värdena förhöjda kan det vara tecken på att det finns en cancertumör i prostatan. Regelbundna prov ger goda möjligheter att tidigt upptäcka en prostatacancer som kan bli allvarlig.

– Jag ser klart positivt på detta, i förlängningen handlar det ju om att rädda fler liv. Genom det här projektet erbjuder vi män en mer strukturerad och en jämlik cancervård, säger Jennie Forsblom (KD), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Så går det till

Erbjudandet om testning ingår i ett pilotprojekt där flera regioner ingår. Utskick och erbjudande begränsas till 500 män per region. I Gävleborg skickas det ut till män som är födda 1962 och 1966.

– Förhoppningen är att samarbetet med övriga regioner i Mellansverige, leder till att vi slipper lägga administrativ börda på värdefull personal i Gävleborg och erbjuda en efterlängtad möjlighet till systematisk testning för prostatacancer, säger Jonas Vargmyr, projektledare för organiserad prostatacancertestning i Region Gävleborg.

Sörmland, Uppsala, Dalarna, Örebro och Västmanland ingår i OPT Mellansverige och har startat eller kommer att starta under året.

Testet tas genom ett vanligt blodprov och männen som får erbjudandet väljer själva om de vill testa sig eller inte. Det är ofta bra att upptäcka och behandla cancer tidigt innan sjukdomen ger symtom. Därför finns nationella screening-program för tidig upptäckt av bland annat bröstcancer.

Läs mer på sidan: Regelbunden testning för prostatacancer i Gävleborg - 1177