Region Gävleborg bidrar med hornhinnor för transplantation

Obduktionsavdelningen på Gävle sjukhus har fått ett nytt viktigt uppdrag. Sedan hösten 2023 bidrar obduktion med ögonvävnader till den regionala hornhinnebanken i Örebro. På så sätt kan fler personer som riskerar att förlora synen få nya hornhinnor.

– Vi har gjort det vid två tillfällen hittills och åtminstone den första transplantationen gick bra. Det är fantastiskt roligt att höra, säger obduktionstekniker Emil Vennerberg.

Tidsgräns på 24 timmar

Totalt finns sex hornhinnebanker i landet och mellersta Sveriges hornhinnebank finns på Universitetssjukhuset i Örebro. Där förvaras ögonvävnaderna i väntan på transplantation. Det är också i Region Örebro som det görs en utredning om den avlidne donatorns lämplighet och om samtycke finns. När allt klaffar krävs det ett snabbt hanterande av personalen på obduktionsavdelningen.  

- Inom 24 timmar ska ögonvävnaderna vara förberedda för transport till Örebro, men det går i praktiken ofta snabbare än så, säger obduktionstekniker Emil Vennerberg.

Obduktionstekniker Emil Vennerberg visar upp ögonlådan vars innehåll används när det finns en donator för ögonvävnad.

Förberedelser i flera år

När en person behöver nya hornhinnor kan det bero på medfödda defekter, sjukdom eller skada. Det nya uppdraget innebär att fler personer som riskerar att förlora synen kan få nya hornhinnor.

Innan obduktionsavdelningen på Gävle sjukhus fick sitt nya uppdrag så hade det förberetts i flera år.

- En av de största utmaningarna har varit att få IT-lösningar på plats eftersom det är höga krav på informationssäkerheten, säger Therese Magnusson, vårdenhetschef för klinisk patologi och cytologi.

Therese Magnusson, vårdenhetschef och Emil Vennerberg obduktionstekniker.

Obduktionsavdelningen på Gävle sjukhus är länets enda obduktionsavdelning. På sjukhusen i Ljusdal, Hudiksvall, Bollnäs och Söderhamn finns bårhus och avlidna som ska obduceras transporteras till Gävle för obduktion.

Se även:

Hornhinnebanken USÖ • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se)