Fotograf originalbild: Carl Larsson

Pionjären, läkaren och rösträttskämpen Helga Fick

1909 blev Helga Fick första kvinna att få en ordinarie läkartjänst vid Gävle lasarett.

Senare öppnade hon egen praktik och blev också chef för den kvinnliga avdelningen av den nyöppnade köns- och hudpolikliniken. Med tiden blev Helga en välkänd gestalt på Gävles gator, ofta på väg till något sjukbesök, och hon var respekterad för sin medmänsklighet och respekt för patienterna. Hon hade också ett starkt politiskt engagemang, bland annat som en av förkämparna för kvinnlig rösträtt.
 
Läs gärna mer om Helga Fick: Helga Fick – ett personporträtt.