Patienterna ger toppbetyg till Alfta Din hälsocentral

Alfta Din hälsocentral placerar sig i topp 5 över landets bästa hälsocentraler, sett till helhetsintrycket. Det visar SKR:s nationella patientenkät för primärvården. – Framgångsfaktorerna är en bra och stabil arbetsgrupp som jobbar för en hög tillgänglighet för patienterna, säger Kristina Billmark Elfstrand som är vårdenhetschef för Alfta Din hälsocentral.

– Jag känner mig stolt och glad över medarbetarna i vården. Det här fina betyget visar hur viktigt det är med engagemang och ett bra bemötande. Tillgänglighet är en viktig faktor för den politiska majoriteten och här siktar vi på att bli ännu bättre, säger Henrik Olofsson (SVG), ordförande hälsovalsutskottet.

Varje år får patienter bedöma sin hälsocentral genom en stor patientenkät. I enkäten har SKR bland annat tittat på helhetsintryck, respekt och bemötande, information och kunskap och tillgänglighet. Alfta hamnar på 5:e plats av cirka 1 200 hälsocentraler i landets samtliga regioner, sett till helhetsintrycket.

– Det känns jätteroligt att vi placerar oss så bra. Det signalerar att patienterna tycker att vi gör någonting bra, säger Tommy Lundmark, specialist i allmänmedicin och chefläkare i Alfta.

Bäst i Gävleborg

Sett till patienternas helhetsintryck placerar sig hälsocentralen högst i Gävleborg. Just tillgängligheten är något patienterna uppskattar.

– För oss är det viktigt med helheten, från att patienten listar sig hos oss, till att de ringer in och får en tid. Vi jobbar för bra bemötande och rätt vård i rätt tid. Vi har bra tillgänglighet på både telefontider och att kunna erbjuda bokade tider, säger Kristina Billmark Elfstrand.

Patienterna vet vart de ska vända sig

Det har tidigare varit en utmaning med läkarbemanningen men för att väga upp mot det har hälsocentralen istället försökt bära kontinuitet på sjuksköterskor som exempelvis diabetessjuksköterskor.

– Det gör att patienterna vet vart de ska vända sig. Patienterna uppskattar personalen här. Vi har generellt en låg personalomsättning och det speglar att man stannar kvar och trivs här, säger Kristina Billmark Elfstrand.

I Gävle är det Gävle Strand Din hälsocentral som toppar listan och sett till helhetsintrycket hamnar hälsocentralen på en tredjeplats i regionen. Via länken nedan kan du ta del av hela den nationella patientenkäten.

Fakta

Nationella patientenkäten är en återkommande undersökning om hur patienter upplever bemötande, behandling, tillgänglighet och andra aspekter av hälso- och sjukvården.

Nationell patientenkät – SKR Nationell patientenkät | Patientenkäter | SKR (patientenkat.se)