Ny donationsmetod möjlig på Bollnäs sjukhus

Vårdpersonal på Bollnäs sjukhus har nu utbildats i donationsmetoden DCD, donation efter cirkulationsstillestånd. Det innebär att samtliga sjukhus i Region Gävleborg utbildat lokala donationsteam i DCD-metoden. Den började användas i Sverige 2018 och är en viktig orsak till att antalet organdonatorer i fjol ökade med 25 procent.

– Vi är otroligt stolta över att vi på ett litet sjukhus ligger i framkant med denna nya donationsmetod, säger Kristina Leandersson, vårdenhetschef på intensivvårdsavdelningen.

Leder till fler donationer

När samtliga sjukhus i Region Gävleborg utbildats i att använda den nya DCD-metoden (After Circulatory Death), är förhoppningen att det ska kunna ske fler organdonationer. Då det råder stor brist på organ för transplantation.

– Det är jätteroligt att vi i Bollnäs nu kan bidra till att fler patienter får donera och även ta emot organ, säger Caroline Olofsson, intensivvårdssköterska i Bollnäs som nu utbildats.

Personalen i Bollnäs utbildades av kollegor från Västerås sjukhus och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det är en docka på operationsbordet.

Två olika donationsmetoder

Det finns två sätt att donera organ efter döden och vilken metod som används beror på hur personen dödförklarats. DBD-metoden (Donation after Brain Death) används efter en svår hjärnskada och var länge den enda metoden i Sverige. 2018 tillkom donation enligt DCD-metoden som används efter att hjärtat har stannat och blodcirkulationen upphört. 

– Tidigare när patientens hjärta hade slutat att slå fanns inte möjligheten för den här typen av organdonation, säger Caroline Olofsson. 

Organdonation är möjlig om personen avlider på en intensivvårdsavdelning och om hen hade en positiv inställning att donera. Det vanligaste organen som doneras är njurar, men det går även att donera lever, bukspottskörtel, lungor, hjärta och tarm.

– Det är viktigt att sjukvården kan tillmötesgå den positiva donationsviljan hos patienten om personen uttryckt en vilja att donera organ efter sin död, säger Malin Prytz, intensivvårdssköterska i Bollnäs som också utbildats. 

Delar av donationsteamet på Bollnäs sjukhus. Från vänster: Kristina Leandersson, vårdenhetschef, Malin Prytz, intensivvårdssköterska, Sara Akander, operationssköterska och Caroline Olofsson, donationsansvarig intensivvårdssköterska.

Donation räddar många liv

Under 2023 ökade antalet organdonatorer i Sverige med 25 procent jämfört med året innan. En viktig orsak är att DCD-metoden används på allt fler sjukhus. I fjol hade Region Gävleborg fyra organdonatorer, två i Gävle, en i Hudiksvall och en i Bollnäs.

– Vi upplever att anhöriga många gånger upplever att organdonation ger en viss form av tröst i det tragiska som har skett, säger Malin Prytz.

Efter en genomförd donation får både personal och anhöriga en avidentifierad återkoppling i hur det har gått för de som har tagit emot organ. En transplantation kan rädda livet på personer som väntar på nya organ.

– Organdonationer räddar liv. Det är därför mycket glädjande att nu alla sjukhus i länet har gjort denna viktiga utbildningsinsats för att möjliggöra den nya donationsmetoden. Med den nya metoden så kan fler patienter donera sina organ och fler liv kan räddas, säger Jennie Forsblom (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.