Läkare i Alfta får viktigt uppdrag för framtidens sjukvård

Allmänläkaren Tommy Lundmark på Alfta Din hälsocentral har fått ett viktigt uppdrag inom hälso- och sjukvården. Han har valts till ordförande för nationella primärvårdsrådet inom den så kallade kunskapsstyrningen. Som ordförande får han en viktig roll i utvecklingen av en mera jämlik vård över hela landet.

Tommy Lundmark är specialist i allmänmedicin och en av Region Gävleborgs chefläkare

Hur ser du på ordförandeuppdraget?

– Det är väldigt roligt att ha blivit tillfrågad. Uppdraget som ordförande ger mig möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av vården de närmaste åren.

Vad blir din uppgift?

– Min roll blir att leda arbetet där en viktig del är att lyfta fram primärvården som bas i sjukvården. Och att se till att de så kallade kunskapsstöd som tas fram är anpassade så att de fungerar på ett bra sätt utifrån primärvårdens förutsättningar.

Varför behövs kunskapsstöd i vården?

– Bra kunskapsstöd stödjer mig som läkare att ta beslut. Jag möter dagligen patienter med flera olika symtom och diagnoser. Utmaningen i primärvården är att kunskapsstöden idag utgår från en enskild diagnos eller sjukdom. Det behöver tas mer hänsyn till att patienter samtidigt kan ha flera sjukdomar.

Vad menas med kunskapsstyrning?

– I korthet handlar kunskapsstyrningen om att få en mer enhetlig vård i Sverige med samma kunskapsstöd i hela landet. Det kan ge en mer jämlik, tillgänglig och effektiv vård.

Varför är det viktigt att arbeta med kunskapsstyrning?

– Vi har en vård av hög kvalitet i Sverige idag men det finns för stora skillnader i behandling och resultat både mellan och inom regionerna. Lyckas arbetet med Kunskapsstyrningen kommer den bästa kunskapen att vara tillgänglig för vårdpersonalen i mötet med patienterna. Det leder till att patienten får rätt vård och behandling.