Kraftsamling Gävleborg - effektråd bildat

Onsdagen 5 juni samlades ledande företrädare för Länsstyrelsen, Region Gävleborg, Svenska Kraftnät, elnätsbolag och ett antal kommuner för att diskutera förutsättningarna och påskyndad grön omställning i Gävleborgs län. Det bestämdes också att samarbetsformen ska bli permanent och att aktörerna ska ses regelbundet.

Onsdagen 5 juni samlades ledande företrädare för Länsstyrelsen, Region Gävleborg, Svenska Kraftnät, elnätsbolag och ett antal kommuner i länet för att diskutera förutsättningarna och utmaningarna för energisektorn i länet och möjligheterna till en påskyndad grön omställning i Gävleborgs län.

Länets står inför stora investeringar i elnäten, energiproduktion och industrisatsningar framåt. Utmaningen och uppdragen för aktörerna på mötet handlar om att verka för att detta ska ske snabbt, samordnat och för samhällets nytta.

– Det är få län som har så goda förutsättningar som Gävleborg, att faktiskt skörda frukterna av den gröna omställningen. Industrier, IT-sektorn och infrastruktur finns på plats och vi ser en mycket stor planering av kapacitetsutbyggnad, säger regionstyrelsens ordförande Patrik Stenvard (M).

På mötet utbyttes erfarenheter kring nuvarande situation och läge, liksom goda erfarenheter mellan aktörerna i hur man arbetar långsiktigt och målmedvetet med att förankra och förklara sina investeringar, allt i syfte till att tidigt lösa och hantera eventuell oro och konflikt.

En permanent samarbetsform

Det bestämdes också att samarbetsformen ska bli permanent och att aktörerna ska ses med regelbundenhet på ledningsnivå för att bidra till god samverkan och inriktning för det regionala energiplaneringsarbetet.

– En snabb men planerad utbyggnad av energisektorn är avgörande för att möjliggöra utveckling, både för etablering av nya företag och satsningar för att stärka konkurrenskraften hos våra långvariga företag. Vi ser ett stort intresse och tryck bland länets företag att kunna växa och bidra till grön omställning. Det är i Gävleborg omställningen händer, säger landshövding Per Bill.