Hjärtsjukvården i Gävle bland de bästa i landet

Gävle sjukhus placerar sig på delad fjärde plats av landets sjukhus när hjärtregistret Swedeheart publicerar sitt kvalitetsindex för hjärtinfarktsjukvården 2023. Gävle sjukhus får 8,5 poäng av 11 möjliga.

– Det är ett mycket bra resultat och en förbättring från tidigare år. Det visar att vi är på rätt väg, men också att vi kan bli ännu bättre, säger Anders Lundberg, specialistläkare och verksamhetschef för hjärtsjukvården i Region Gävleborg.

Gävles framgångsfaktorer

Swedehearts kvalitetsregister bedömer hur väl vården på landets sjukhus fungerar vid hjärtinfarkt. Bäst i Sverige placerade sig sjukhusen i Motala och Västerås med 10 poäng. Det finns flera orsaker till Gävle sjukhus goda resultatet på 8,5 poäng, det säger Lars Svennberg som är chefläkare och överläkare i kardiologi:

– En orsak är att ambulansen och akuten i det akuta skedet gör korrekta bedömningar. Det är viktigt för att patienten ska få sin kranskärlsröntgen i rätt tid och det påverkar prognosen för en del patienter. En annan är att det finns en kompetent och stabil personalgrupp och att den medicinska behandlingen följer evidensbaserade riktlinjer. Det gör att patienter skrivs hem med de läkemedel som de bör få enligt riktlinjerna. Där har vi blivit bättre om man jämför med för några år sedan, säger Lars Svennberg.

Hjärtmottagningarnas arbete

I Swedehearts kvalitetsregister mäts elva kvalitetsindikatorer, sex speglar det akuta omhändertagandet och fem eftervården. För Gävle sjukhus bedöms framgångsfaktorerna vara bland annat en bra eftervård och att hjärtmottagningarna i Gävle och Sandviken arbetar efter samma riktlinjer.

– Vi erbjuder fyra fysiska besök hos hjärtsjuksköterska, det första ges redan efter 2-3 veckor. Det ger möjlighet att lägga tid på att hitta bästa behandling för varje individ. Till exempel att prova sig fram mellan olika läkemedel för att behandla både högt blodtryck och höga nivåer av kolesterol, säger Josefin Johansson hjärtsjuksköterska på Gävle sjukhus. 

Avstånd till PCI-behandling påverkar

Hjärtsjukvården i Bollnäs fick 7,0 poäng och Hudiksvall 5,5 poäng. Enligt verksamhetschef Anders Lundberg är en viktig orsak till Hudiksvalls resultat det långa avståndet från norra Hälsingland till PCI-centrum i Gävle. Det är där som alla länets patienter med akut hjärtinfarkt får sin PCI-behandling, det som också kallas ballongvidgning. Swedeheart utvärderar nämligen tiden det tar för patienten att få en PCI-behandling.

– För patienter i norra Hälsingland är det tyvärr svårt att hinna till Gävle i tid vilket är inom 120 minuter från debut av symtom på hjärtinfarkt. Det är svårt för oss att påverka. Vad vi kan påverka är att Hudiksvall ligger precis under målvärdet för blodtrycksbehandling. Vi kan även bli bättre på att använda läkemedel som ACE-hämmare som rekommenderas efter hjärtinfarkt, säger Anders Lundberg.

Anders Lundberg, specialistläkare och verksamhetschef
Anders Lundberg, specialistläkare och verksamhetschef för hjärtsjukvården i Region Gävleborg.

Fler patienter behöver träna och sluta röka

För att hjärtsjukvården ska förbättras behöver hjärtmottagningarna arbeta med att fler patienter kommer dit på uppföljande besök. 
– Vi vet att det leder till att patienterna bättre följer den behandling som de ordinerats. Vi behöver också få fler personer med hjärtinfarkt att sluta röka, och börja träna och även fortsätta träna. Vi vet att de insatserna har mycket stor betydelse för patientens hälsa och vi samarbetar med fysioterapeuterna för att det ska bli möjligt, säger Josefine Johansson, på hjärtmottagningen i Gävle.

– Att resultatet varierar över länet visar att vi har stor potential till förbättring om vi kan lära av varandra och hitta de bästa arbetssätten, säger verksamhetschef Anders Lundberg.

Swedehearts kvalitetsindex

I kvalitetsregistret Swedeheart finns elva kvalitetsindikatorer som bedömer hur väl vården fungerar vid hjärtinfarkt. Sex av indikatorerna speglar den akuta vården och fem eftervården. Beroende på hur bra ett sjukhus lever upp till kraven tilldelas 0 eller 0,5 eller 1 poäng för en av indikatorerna och max poäng är 11.

  1. Motala 10, Västerås 10
  2. Danderyd 9,5, Södersjukhuset 9,5, Uppsala 9,5,
  3. Karolinska Huddinge 9,0, SUS Lund 9,0
  4. Gävle 8,5, Karolinska Solna 8,5, Oskarshamn 8,5

Övriga sjukhus i Gävleborg: Bollnäs 7,0 och Hudiksvall 5,5

Källor: Kvalitetsindex 2023 (uu.se)
SWEDEHEART (uu.se)