Historisk utställning i huvudentrén på Gävle sjukhus

Region Gävleborg har under vår 161 år långa historia varit högst medverkande i att bygga upp både välfärdsstaten och Gävleborg som län. Regionarkivet presenterar nu en historisk utställning i Gävle sjukhus huvudentré för att berätta mer om Region Gävleborgs långa historia och om människor och verksamheter som är en del av den.

– Region Gävleborg har en lång och stolt historia där man varit drivande i att bygga Gävleborg som län genom att inrätta välfärdsinstitutioner inom hälso- och sjukvård, omsorg, utbildning, kollektivtrafik och kultur. Om detta vill vi berätta då hela vår historia finns bevarad och tillgänglig i olika arkiv, säger Sandra Söderman, regionarkivarie.

Just nu innehåller utställningen fakta och berättelser om bland annat; historisk vårdpersonal och patienter, gamla tidigare byggnader, de första handlingarna och landstringsprotokoll samt ett avsnitt om serviceverksamheternas historia "Ett sjukhus sover aldrig".

Utställningen kommer finnas tillgänglig hela 2024 och uppdateras över tid.