Bollnäs prisas för sin kvalitativa vård

Bollnäs sjukhus har placerat sig på första plats av 12 sjukhus i landet, som samtliga utför planerad kirurgi.

Bollnäs sjukhus har placerat sig på första plats av 12 sjukhus i landet, som samtliga utför planerad även kallad elektiv kirurgi.

– Det är fantastiskt och ett resultat av vårt målmedvetna arbete, säger Maria Öhnell Axelsson, vårdenhetschef på operationscentrum i Bollnäs, och fortsätter;

– Tack vare att vi är ett relativt litet verksamhetsområde kan vi hela tiden föra dialog med varandra. Vi har engagerade medarbetare som ser till patientens bästa. Vi säkerställer från fall till fall om utförande i omvårdnaden av patienten som till exempel smärtlindring av patient och lyssnar in patienternas önskemål så långt det är möjligt.

Maria Öhnell Axelsson, vårdenhetschef på verksamhetsområde operation, Bollnäs sjukhus.

Mätningen görs årligen av Svenskt PeriOperativt Register (SPOR) och baserar sig på åtta olika parametrar. Det handlar bland annat om patientens mående efter operation. I Bollnäs visar mätningarna att vi tex är duktiga på att se till att minska risken för att patienterna inte ska uppleva vare sig illamående eller smärta efter operationen på uppvakningsavdelningen.

– Det är imponerande och väldigt roligt att vårt lilla sjukhus sticker ut med en topplacering i landet, säger Jennie Forsblom (KD), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Bollnäs sjukhus har alltid placerats högt vid SPORs mätningar och i år intog de alltså för första gången ledningen. SPORs kvalitetsregister samlar information och data från ett stort underlag av landets operationer. Under 2023 genomfördes 2520 operationer på Bollnäs sjukhus.

Faktainsamlingen syftar till att förbättra vården för alla patienter som genomgår en operation. Utvärderingar görs från operationsanmälan tills patienten lämnar operationsavdelningen.

SPOR – Svenskt Perioperativt Register