Barn- och ungdomspsykiatrins behandlingsenhet (BUP) i Gävle flyttar till Södertull

Den 5 mars öppnar barn- och ungdomspsykiatrimottagningens behandlingsenhet i Gävle i nyrenoverade lokaler på Södertull efter att tidigare ha legat i Gula villan på Gävle sjukhusområde.

sdr

Flyttlasset går den 1 mars och den 5 mars öppnar barn- och ungdomspsykiatrimottagningens behandlingsenhet på ny adress, med samma öppettider som tidigare 8.00–17.00. Hit kommer barn och ungdomar (0–17 år) med psykiatrisk problematik för behandling. I och med flytten samlas hela barn- och ungdomspsykiatrimottagningen för både bedömning, utredning och behandling till samma adress. Mottagningarna har hela Gästrikland som upptagningsområde. För behandlingsenheten innebär det 2 000 pågående patienter.

– Barn- och ungdomspsykiatrin gör ett otroligt viktigt arbete. I de nya lokalerna kan verksamheten bedrivas på ett mycket effektivare sätt. Att samla hela vårdmottagningen under samma tak är något som varit efterfrågat. Vi är stolta över att kunna erbjuda bättre vård för unga patienter som är i behov av psykiatrin, säger Anna Sundberg (SD), ordförande fastighet-, miljö- och teknikutskottet.

På barn- och ungdomspsykiatrimottagningen kan barn och ungdomar utöver medicinsk behandling även få terapeutisk behandling. Den samlade öppenvårdsmottagningen på Södertull har drygt 60 anställda bestående av läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, sjukhuslärare och sekreterare.

– Genom att samla de båda enheterna till ett och samma ställe kan vi samverka på ett bra sätt för patienternas räkning. På det här viset blir det lättare att hitta hit och vi tänker oss även en ökad tillgänglighet för våra patienter, säger Lena Lundahl, vårdenhetschef på barn- och ungdomspsykiatrins behandlingsmottagning i Gävle.

I samband med att verksamheten flyttar kommer även en ny konstkollektion från Region Gävleborgs befintliga konstsamling att tas fram. Konsten väljs ut i samverkan mellan verksamheten och konstnärlig curator Viveka Sjögren för placering i BUP:s samtalsrum, väntrum och korridorer.