Alla operationssalar i Hudiksvall åter i drift

Alla sex operationssalarna på Hudiksvalls sjukhus är sedan i måndags  åter i full drift. De vattenläckor som hindrat verksamheten i tre av de tillfälliga operationsmodulerna är nu åtgärdade.

default

– Alla berörda har gjort ett stort arbete för att minimera påverkan för våra patienter men det känns väldigt bra att nu kunna återgå till verksamhet med normal omfattning, säger Carl Olsson, överläkare vid anestesi Hudiksvall,

Flera åtgärder har gjorts för att minska effekterna av att antalet operationssalar varit mindre än vanligt. Bland annat har personalen gjort tillfälliga schemaförändringar, och opererande enheter har ökat sin samordning.

Läckorna upptäcktes i tre av de sex tillfälliga operationsmodulerna i slutet av januari. Sedan dess har ett intensivt arbete pågått för att åtgärda dem och se till att något liknande inte ska hända igen. Orsaken till läckorna var brister i takkonstruktionen, i kombination med kraftig nederbörd. Läckaget åtgärdades akut med en tältöverbyggnad och har sedan lagats.

– Tack vare att alla inblandade har arbetat intensivt med att åtgärda läckaget har vi lyckats hålla tidsplanen, och lösa situationen så snabbt som möjligt. Den tältlösning som byggts som skydd utanpå modulerna har hittills fungerat väl. Om det blir mer oväder finns det en plan för hur vi i samverkan med driftleverantören ska snöröja. Vi kommer också att fortsätta inspektera både tält och tak, säger Torbjørn Rastad, byggprojektledare Region Gävleborg Hälsingland.

Modulerna är en temporär lösning som använts under tiden som centraloperation i Hudiksvall byggs om. Den ombyggnaden är nästan klar och centraloperation planerar att öppna för patienter i slutet av april 2024.

– Det blir nästa steg, som vi ser fram emot både för patienternas och medarbetarnas del, säger Carl Olsson.