177 extra miljoner till Region Gävleborg

Regeringen skjuter nu till sex miljarder kronor för att stötta regionerna. För Region Gävleborg innebär det ett tillskott på 177 miljoner kronor.

Satsningen är ett så kallat sektorsbidrag som ska användas till att säkerställa god kvalitet i vården och göra så att uppsägningar av vårdpersonal kan undvikas. Inflationen och kostsamma pensionsavtal gör att många regioner har det ekonomiskt tufft. I slutet av förra året meddelade regeringen att regionernas sjukvård skulle få totalt nästan 10 miljarder kronor, inklusive ett särskilt sektorsbidrag om 3 miljarder kronor. Nu kommer alltså ytterligare ett bidrag på sex miljarder till vården.

Utöver detta besked presenterar regeringen ytterligare åtgärder för regionerna:

  • En större del av regionernas resurser ska gå till kärnverksamhet och faktiskt vårdarbete.
  • Inrättandet av en nationell vårdförmedling snabbas på.
  • Mer pengar skjuts till arbetet med att möjliggöra en nationell digital infrastruktur för hälsodata.
  • Regeringen tillsätter en effektivitetsdelegation för att säkerställa att statsbidragen används till det avsedda. 

Den politiska ledningen i Region Gävleborg uppskattar satsningen på hälso- och sjukvården. Pengarna behövs till att värna om medarbetare och patienters behov. Den politiska ledningen kommer att fortsätta arbetet med att korta vårdköerna, hålla vårdplatser öppna och ställa om till god och nära vård, där psykiatrin är ett av fokusområdena.

Samtidigt tas ett fortsatt ansvar för både de ekonomiska utmaningarna, där arbetet med ett minskat hyrberoende ingår, och arbetet med den långsiktigt hållbara planen för hälso- och sjukvården i länet.