Paul Wiersbinski – årets världsarvsstipendiat 2024

Efter kultur- och kompetensnämndens aprilsammanträde står det klart att Paul Wiersbinskis, Berlin utsetts till årets världsarvsstipendiat för sitt projekt ”THE PERFECT HOUSE”.

Read the English version of the text

Under årets ansökningsperiod skickades 302 ansökningar in från totalt 58 olika länder under ansökningsperioden. Ansökningarna har innehållit många intressanta och spännande projekt som på olika kreativa och utforskande sätt kopplat samman Världsarvet Hälsingegårdar med världsarv världen över.

Världsarvsstipendiet 2024 tilldelas Paul Wiersbinski, Tyskland, för projektet ”The perfect house”. Projektet kopplar samman Världsarvet Hälsingegårdar med det tyska världsarvet Berlin Modernism Housing Estates genom att väva samman det urbana Berlin med det rurala Hälsingland. Projektet är inspirerat av idén att röra sig genom ett perfekt hus och estetiskt knyta an till det historiska minnet.

- Att få välkomna Paul Wiersbinski till Hälsingland är ett steg mot att öppna nya kreativa portar mellan kulturella världsarv. Hans projekt ”The perfect house” kommer att förena två distinkta världsarv; Hälsingegårdar och Berlin Modernism Housing Estates på ett sätt som berikar såväl vårt regionala som globala kulturarv. Det är en hedrande uppgift för oss att få vara värd för en konstnär som med sin konstnärliga lekfullhet kommer skapa en spännande sammanflätning av historia och estetik, säger Frida Stål (M), ordförande i kultur- och kompetensnämnden.

Juryns motivering lyder i korthet:

Genom det konstnärliga projektet ”The perfect house” kopplar Paul Wiersbinski ihop världsarvet Hälsingegårdar med det tyska världsarvet Berlin Modernism Housing Estates genom att väva samman det urbana Berlin med det rurala Hälsingland. Projektet är inspirerat av idén att röra sig genom ett perfekt hus och estetiskt knyta an till det historiska minnets imaginära dimension genom husen och gårdarnas unika estetik, tillgängliga för tillfället de var konstruerade för.

Paul Wiersbinski är en tysk konstnär som bor och arbetar i Berlin. Han är skolad vid Academy of Fine Arts i Frankfurt am Main, Tyskland. I sin konstnärliga collageteknik befinner sig Paul Wiersbinskis konstnärskap i ett gränssnitt mellan konst, vetenskap och allt som ofta kryddad med lekfullhet och improvisation.

Paul Wiersbinski tilldelas 2024 års världsarvsstipendium/residens för att genom projektet ”The perfect house” spegla en diversitet på samma sätt som världsarven visar på kulturell mångfald och integration av historiska, arkitektoniska och kulturella element.

– Stipendiet är internationellt och stöttas av Unesco som hjälper till att föra ut information. Det har varit otroligt intressant att ta del av alla idéer och tankar om hur världsarvet Hälsingegårdar kan jämföras och berika andra världsarv. Särskilt i den oroliga tid vi lever i nu, säger Anna-Karin Ferm, verksamhetsutvecklare världsarv och kultur, Region Gävleborg.

Som mottagare av världsarvsstipendiet får Paul Wiersbinski 50 000 kronor för att förverkliga sitt projekt samt boende på en världsarvsgård under en månad.

Motiveringen kan läsas i sin helhet på Världsarvet Hälsingegårdars hemsida