Sjukhuskyrkan Hudiksvalls sjukhus

Att komma till sjukhuset kan väcka många frågor och tankar. Sjukhuskyrkan finns till för patienter, anhöriga och personal. Alla som arbetar inom sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och här förs inga journaler.

Sjukhuskyrkans lokaler

Våra expeditioner och andaktsrum finns strax intill sjukhusets huvudentré, hus 18. Vill du vara säker på att träffa någon av oss, var god ring innan.

Andaktsrummet hålls öppet dygnet runt för egna tankar, bön, stillhet, tystnad och vila. En andakt/gudstjänst hålls i regel onsdagar 14.00-14.20.