Sjukhuskyrkan Gävle sjukhus

Att komma till sjukhuset kan väcka många frågor och tankar. Sjukhuskyrkan finns till för patienter, anhöriga och personal. Alla som arbetar inom sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och här förs inga journaler.

På Gävle sjukhus har Svenska kyrkan två tjänster, en sjukhuspräst samt en sjukhusdiakon och frikyrkorna en tjänst som sjukhuspastor.

Sjukhuskyrkans lokaler

Sjukhuskyrkans expeditioner finns på plan 7 (hus 11) i korridoren till höger, efter biblioteket.

Lämpligast tar du dig dit genom att gå in genom huvudentrén, ta direkt vänster och följa skyltning fram till hissen.

Andaktsrum

Andaktsrum

För dig som är i behov av en stunds avskildhet, oavsett livsåskådning, finns sjukhuskyrkans andaktsrum. Rummet är öppet dygnet runt och finns på plan 3 i höghuset (hus 1), en trappa ned från huvudentrén. Andakt firas varje torsdag 14.30-15.00.