Översyn av administration inom hälso- och sjukvården i Gävleborg

Den politiska ledningen i Region Gävleborg har beslutat att göra en översyn av all administration inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Resultatet ska presenteras för hälso- och sjukvårdsnämnden hösten 2024. I översynen ingår att presentera förslag på åtgärder för effektiviseringar.

Bakgrunden är att de administrativa tjänsterna inom hälso- och sjukvården har ökat markant de senaste åren i hela landet. Samtidigt har antalet sjukvårdspersonal med direkt patientkontakt inte ökat i samma utsträckning. Den politiska ledningen i Region Gävleborg vill därför säkerställa att det finns tillräckligt med resurser till vårdens kärnverksamheter.

Många studier visar även att personal i vården använder en stor del av sin tid till administration. Ofta uttrycks kritik att den dessutom är både tungrodd och onödig. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utför många administrativa uppgifter för att styra, leda och följa upp olika verksamheter. Vissa är reglerade enligt lag.

Det kan finnas utrymme för att minska på administrativa uppgifter i syfte att frigöra resurser och öka effektiviteten. Det kan i sin tur leda till både bättre tillgänglighet i vården och högre kvalitet.

– Genom att sjukvårdspersonal får möjlighet att ägna sig mer åt vård och omsorg, det som de faktiskt utbildat sig till, kan vården bedrivas mer effektivt. En del administration är såklart nödvändig, men kan vi prioritera vårdens kärnverksamhet ser jag det som något positivt, säger Lena Emanuelsson (SD), ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden samt ordförande i personalutskottet.

Även på riksnivå har man uppmärksammat den allt tyngre vårdadministrationen. Regeringen har nyligen beslutat att förstärka granskningen och utvärderingen av hur regionernas använder sina pengar. En särskild funktion ”effektivitetsdelegation” ska inrättas för detta. Med andra ord vill regeringen se om regionerna använder pengarna till rätt saker utifrån sitt uppdrag. En större andel av skattepengarna bör gå till det patientnära arbetet och att fler patienter får vård i tid.