Rekommendation för handläggning av halsfluss

Med anledning av den höga förekomsten av invasiva grupp A-streptokocker i Sverige under 2023-2024 kompletterar nu Folkhälsomyndigheten rekommendationerna för handläggning av halsfluss i öppenvård. Den kompletterande rekommendationen riktar sig till läkare och sjuksköterskor, i första hand inom primärvården.

Rekommendationerna innebär att fler patienter med symptomgivande halsfluss orsakad av grupp A-streptokocker (GAS) kan upptäckas och behandlas.

Grupp A-streptokocker (GAS) är bakterier som kan orsaka infektioner som halsfluss, svinkoppor och scharlakansfeber.

– I sällsynta fall kan GAS ge mycket allvarliga, i värsta fall livshotande, invasiva infektioner, så kallad iGAS. De här infektionerna kan ta sig i uttryck som sepsis och nekrotiserande fasciit, då hud och mjukdelar angrips, säger Shah Jalal, smittskyddsläkare, Region Gävleborg.

Provtagning och behandling

Den kompletterande rekommendationen kan sammanfattas enligt följande:

  • Att fler personer som har symtom på halsfluss, och som efter läkares undersökning bedöms kunna ha infektion med GAS, bör provtas och, vid positivt provsvar, behandlas.
  • Det gäller särskilt personer som umgåtts nära, eller bor tillsammans med, någon som har eller nyligen haft infektion med GAS.

Ta del av den kompletterande rekommendationen:

Kompletterande rekommendation för handläggning av halsfluss — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)