Stina Skoglund tillsammans med Dante Skoglund Nordh, 7 månader.

Bokstart: Nyckeln till framgångsrik språkutveckling

Bokstart Gävleborg är projektet som ger alla barn i länet möjlighet att få en bra start på sin språkutveckling. Det stimulerar tidigt barnets fantasi och ordförråd. Nu visar också den senaste statistiken från barnboksappen Lylli att barn under tio år i Gävleborg läser mer än rikssnittet.

– Det är en demokratifråga att ha rätt till sitt språk. Vi vet att högläsning är ett av de bästa sätten att utveckla barns språk på. Därför vill vi på Kultur Gävleborg stötta de professioner som finns nära de yngsta barnen i arbetet med läsfrämjande, säger Cajsa Blank, verksamhetsutvecklare på Kultur Gävleborg

Projektet Bokstart är en samverkan mellan Region Gävleborg, länets bibliotek, BVC, logopedi och förskola för att på bästa sätt nå ut tidigt till barn och deras familjer.

Kultur Gävleborg har även arbetat fram ett gratis språkpaket på varje minoritetsspråk till de allra yngsta barnen (0-3 år). Språkpaketen innehåller en bok att läsa tillsammans med barnet, ett informationsblad om hur en kan hjälpa sitt barn att utveckla språket samt läskompisen Bella, som kan göra bokläsningen mer levande.

Läs också: www.regiongavleborg.se/barnsflersprakighet

Språkpaket är en del av arbetet med Bokstart Gävleborg - en bra språkstart i livet.

– Att ha ett språk och ett bra ordförråd är jätteviktigt och ger helt andra förutsättningar att lyckas i livet. Därför brinner jag lite extra för böcker och läsning för små barn, säger Petra Zetterlund på Söderhamns kommun.

De allra minsta i Gävleborg ska redan från början få en bra start i livet. Vi vill därför ge alla små barn möjlighet att utveckla sitt språk vilket leder till ökat självförtroende, bättre hälsa och ökad möjlighet till kunskapsinhämtning.

– Vi vet att barn som tidigt blir lästa för lättare klarar av skolan senare i livet. Klarar du av skola får du större möjligheter att påverkar ditt eget liv. Därför känns det otroligt viktigt att tidigt arbeta för att alla barn ska ha ett rikt språk och bli lästa för, säger Cajsa Blank.

Petra Zetterlund på Söderhamns kommun tillsammans med Gabriella Larsson, öppna förskolan.

– Att läsa högt för ditt barn är en av de bästa sakerna du kan göra för att ge dem en bra start i livet. Det stimulerar språkutvecklingen, fantasin och ordförrådet. Det skapar också en mysig stund tillsammans och stärker banden mellan dig och ditt barn, berättar Gabriella Larsson, förskollärare på öppna förskolan.

Språkpaketen inom projektet Bokstart innehåller en bok att läsa tillsammans med barnet, ett informationsblad om hur en kan hjälpa sitt barn att utveckla språket samt läskompisen Bella, som kan göra bokläsningen mer levande.