Hållbarhetsnämden, IOP-avtal skrivs

Ytterligare satsning för bättre psykisk hälsa i Gävleborg

Satsningen på förbättrad psykisk hälsa hos riskgrupper i länet fortsätter. Nu har Region Gävleborg tecknat ett samarbetsavtal med Kvinnojouren Blåklockan och RF/SISU Gävleborg för att hitta personer och grupper som tidigare har varit svåra att nå.

Region Gävleborg har tecknat samarbetsavtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Kvinnojouren Blåklockan och RF/SISU Gävleborg (Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna). Fokus ligger på arbetet mot självmord och våld i nära relationer. Kvinnojouren Blåklockan och RF/SISU Gävleborg ska samverka med Region Gävleborg, idrottsföreningar och andra aktörer för att hitta vägar mellan skolan och civilsamhället.

Hållbarhetsnämnden inom Region Gävleborg tog den 19 maj beslutet om samarbetsavtalen.

– Det här är en unik satsning, det finns ingen motsvarighet i landet. Satsningen på att minska den psykiska ohälsan i länet och att utöka samverkan i civilsamhället på det här sättet. Jag vet att Region Gävleborg med hjälp av de här förändringarna kommer att nå grupper som vi annars inte når i lika stor utsträckning, det här ökar jämlikheten och förbättrar folkhälsan i länet, säger Fredrik Åberg Jönsson (V) ordförande hållbarhetsnämnden.

Pågående avtal

Samverkan med civilsamhället finns sedan en tid tillbaka med Kompis Sverige, krismottagningen Stickan och RFSL Gävleborg.