Fiberutbyggnad i Ljusdal - grävare

Snabbt bredband för 95 procent av hushållen i Gävleborg

Utbyggnaden av bredband i Gävleborg fortsätter och nu har 95 procent av hushållen och 91 procent av företagen i länet tillgång till snabbt bredband (1 Gbit/s). Det visar den senaste bredbandskartläggning från Post- och Telestyrelsen (PTS).

Region Gävleborg har som mål att 98 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband (1 Gbit/s) år 2025. Tillsammans med digitaliseringen skapar bredband goda förutsättningar för hållbar regional utveckling och tillväxt.

– Tillgång till bredband är och blir allt viktigare för människors möjligheter att leva, bo och arbeta i hela Gävleborg. Det har blivit ännu tydligare under pandemin. Region Gävleborg jobbar aktivt med planering och utbyggnad men vår stora utmaning är gemensam på nationell nivå – finansiering för att nå ut med bredband på landsbygden och de mer glesa delarna, för en jämlik infrastruktur, säger Fredrik Åberg-Jönsson (V), ordförande i hållbarhetsnämnden Region Gävleborg.

I Gävleborgs län har Bollnäs kommun, Gävle kommun och Sandvikens kommun kommit längst i arbetet med att förse hushåll med snabbt bredband. Från 2020 till 2021 har tillgången till fast bredband om minst 1 Gbit/s, eller fiber i absoluta närheten, ökat mest i Ockelbo kommun (8,6 procentenheter) och Nordanstigs kommun (8,3 procentenheter).

Mål om en snabb och robust digital infrastruktur

Ett av målen i den regionala utvecklingsstrategin 2020-2030 är att Gävleborg ska ha en snabb och robust digital infrastruktur i hela länet. Ett väl utbyggt

bredband, både fast och mobilt, med hög kapacitet och hastighet behövs för att ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen ger.

– Coronapandemin har tydligt visat på behovet av snabbt bredband för att kunna arbeta hemifrån och delta i distansundervisning, säger Annica Aneklev, regional bredbandskoordinator, Region Gävleborg.

Region Gävleborg arbetar aktivt med samordning och planering av länets bredbandsutbyggnad. Den regionala planen för bredband 2019-2025 har följande mål:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag i Gävleborg ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Gävleborg ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Gävleborg ha tillgång till snabbt bredband, vilket innebär att:
    • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
    • 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
    • 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

Läs mer: Regional plan för bredband (pdf)

Tillgång till fast bredband 1 Gbit/s, eller fiber i absoluta närheten 2021

2020 års siffror inom parantes.

Bollnäs kommun
Företag 97 procent (96 procent)
Hushåll 98 procent (98 procent)
 
Bollnäs kommun
Företag 97 procent (96 procent)
Hushåll 98 procent (98 procent)
Gävle kommun
Företag 95 procent (94 procent)
Hushåll 97 procent (97 procent)
Hofors kommun
Företag 57 procent (55 procent)
Hushåll 84 procent (81 procent)
Hudiksvalls kommun
Företag 80 procent (82 procent)
Hushåll 88 procent (89 procent)
Ljusdals kommun
Företag 95 procent (94 procent)
Hushåll 95 procent (95 procent)
Nordanstigs kommun
Företag 88 procent (76 procent)
Hushåll 90 procent (81 procent)
Ockelbo kommun
Företag 76 procent (64 procent)
Hushåll 83 procent (75 procent)
Ovanåkers kommun
Företag 95 procent (88 procent)
Hushåll 96 procent (93 procent)
Sandvikens kommun
Företag 94 procent (93 procent)
Hushåll 98 procent (97 procent)
Söderhamns kommun
Företag 92 procent (86 procent)
Hushåll 95 procent (88 procent)

 

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2021.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.