Från vänster: Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi Åsa Lyckström, Siemens Energy Martina Högberg, Svenska Kraftnät Ane Håkansson, Uppsala universitet Niklas Lundaahl, Dalavind
Från vänster: Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi, Åsa Lyckström, Siemens Energy, Martina Högberg, Svenska Kraftnät, Ane Håkansson, Uppsala universitet, Niklas Lundaahl, Dalavind.

Resumé av vätgaskonferensen på temat: Kraftförsörjning av industri och samhälle

Onsdagen den 9 november bjöd Region Gävleborg och Sandbacka Science Park in till konferens på temat "Kraftförsörjning av industri och samhälle". Viktiga frågor som behandlades under dagen var: hur kan vi effektivisera vårt energianvändande, hur får vi fram fossilfri energi tillräckligt snabbt och vad är egentligen en sund energidebatt?

I en fullsatt lokal på Sandbacka Park fanns deltagare från näringslivet, kommuner, myndigheter och regioner, samt politiker från Sandvikens kommun och föredragshållare från kraftnät, vind-, vatten- och kärnkraft. Industrins energibehov och den tekniska utvecklingen till tillståndsprocesser och politik var återkommande ämnen under dagens konferens.

”Ett gemensamt ansvar”

Per-Ola Grönberg (L), kommunalråd i Sandviken, och Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande, var bland de deltagare som poängterade vikten av dessa sammanträden för en snabbare och slagkraftig kraftförsörjning till industri och samhället.

– För oss politiker är dessa träffar med industri och offentliga aktörer avgörande för att vi ska få en förståelse för hur vi, genom våra beslut, kan bidra till en snabbare och effektivare kraftförsörjning till industrin och samhället. Vi bygger på vår kunskapsbank vad gäller omställningen till fossilfri elproduktion och det framtida behovet. Vi har ett gemensamt ansvar för att ställa om och tiden är knapp, säger Per-Ola.

– Hur vi producerar vår energi är avgörande för Sveriges chans att klara klimatomställningen och samtidigt trygga vårt energibehov. Den omställning som nu sker inom industrin, kräver stabil elförsörjning, samtidigt som det är en möjlighet för nya innovationer och helt nya sätt att producera och lagra energi. Vi politiker har ett viktigt ansvar att göra det som krävs för att det ska vara möjligt. Att i detta läge ställa energislag emot varandra gagnar inte utvecklingen. Vi behöver se både på kort och lång sikt och använda de möjligheter som finns säger Eva.

Vad tar du med dig från konferensen?

Stina Snitt från Mellansvenska Handelskammaren underströk det som hon tog med sig från konferensen:

– Jag tar med mig den här avslutande frågan: 'Vad gör industrin (för omställningen)?' De är med och driver på och gör mycket själva. De har vilja, handlingskraft och investeringar. Vi behöver jobba med att påskynda tillståndsprocesserna och göra det mer förutsägbart så man vågar investera, berättar Stina.

Anders Lundell från Region Gävleborg tillsammans med Sandbacka Science Parks Anna Klasson var medryckande under konferensen. Anders intryck från dialogerna sammanfattades så här:

– Det känns riktigt roligt att vi lyckas skapa ett så engagerande möte. Deltagare och föredragshållare kom snabbt in i kreativa dialoger. Att vi lyckas höja kunskapsnivåerna och insikten att polarisering av våra energislag, basenergi och den förnybara energin, stjäl dyrbar tid från den nödvändiga omställningen. Industrins kraftigt ökade behov av energi från både planerbar och förnybar energi måste tas på allvar. Vi kan lösa detta om vi agerar i sektorssamverkan och minskar handlingstiden för den här infrastrukturen.