Hållbarhet som drivkraft vid inköp

Hållbarhetsfrågan kan upplevas som en utmaning för chefer som hanterar inköp. Men hållbarhet driver innovationer och blir i sig en framgångsfaktor vid offentliga inköp. När hållbarhet ställs i fokus leder det till förändrade vanor och tankebanor. Behöver vi till exempel alltid köpa nytt?

Ett bra exempel på nytänk utifrån hållbarhetsaspekter är Region Gävleborgs inköp av flergångskuddar som ersatte användningen av engångskuddar under 2023.

– Vi utgick från kunskapen om helheten av behoven och alla delar i upphandlingen. Säger Sigrid Petterssén, strateg och projektledare inom Regional utvecklingsförvaltning. Sigrid har under många år arbetat med hållbar upphandling inom Region Gävleborg. Idag leder hon projektet ”Hållbar affärsinnovation i Gävleborg” som bland annat verkar för att öka kunskapen om hur inköp och nya affärsmodeller kan driva en hållbar cirkulär utveckling. Sigrid fortsätter,

– Tack vare helhetshanteringen och långsiktigheten i den här inköpsprocessen blev resultatet en framgångsfaktor både ur ett ekonomiskt, miljömässigt, och ett socialt perspektiv. Kort sagt, en lönsam affär!

Kravställarna i verkligheten

Kravet i fallet med flergångskuddarna var bland annat att fasa ut mängden engångskuddar som förekom. Utöver det var även transportavstånd från leverantörer, produktens livslängd, komfort och kuddarnas hygieniska aspekter viktiga. Chefer med flera som genomför offentliga affärer bär ett stort ansvar för de som levererar till den offentliga verksamheten. Att ställa rätt krav och formulera viktningen korrekt vid ett offentligt inköp är en del av ansvarsområdet.

– Många gånger är det omöjligt att uppnå ett bra resultat om man inte är ute i verkligheten och vrider och vänder på alla förutsättningar för att förstå behoven och kunna kvalitetssäkra de rätta kraven i upphandlingsdokumentet, säger Sigrid Petterssén.

– Ibland krävs också ett motstånd för att det ska gå att förstå när det är dags att rucka på gamla invanda processer. Hållbarhet kan ses som ett sådant motstånd som gör att vi måste hitta nya lösningar och nya affärsmodeller. Ruckar man på gamla invanda processer bara genom att undvika ”copy/paste” kan det innebär en positiv inverkan på den hållbara cirkulära utvecklingen.

Den innovativa inköpsprocessen av flergångskuddarna är ett exempel på hur hållbarhetskrav blir till en framgångsfaktor. Region Gävleborg gick från en användning av engångskuddar som belastade miljön med långa transporter och kostsam sophantering, till en hållbar EU-tillverkad produkt, med en årlig kostnadsbesparing på två miljoner.

 

Vill du veta mer?

Du som är intresserad av att veta mer om projektet eller vill ta del av fler projektresultat är välkommen att kontakta projektledarna som gärna berättar mer. 

Anette Jonsäll
Projektledare
anette.jonsall@regiongavleborg.se 

Sigrid Petterssén
Projektledare
sigrid.petterssen@regiongavleborg.se 

Projektägare var Region Gävleborg. 

Projektet delfinansierades av Region Gävleborg och Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågick 2019-2023.