Beslut om EU-medel för att utveckla länet

Den 14 juni beslutade Strukturfondspartnerskapet att ytterligare fem projekt i Gävleborg kommer få ta del av medel ur EU:s struktur- och investeringsfonder (ERUF och ESF+). Projekten riktar sig till att utveckla länet på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. En stor satsning är den länsomfattande satsningen IDIS – Inkludering och Delaktighet i Samverkan.

– Dagens beslut betyder att fler viktiga projekt kan starta i länet. De hjälper små och medelstora företag att bli mer miljövänliga och stärker arbetet med lokalproducerad mat. Vidare kommer insatser att stärka kompetensutvecklingen och arbetslösas möjligheter att komma närmare arbetslivet, säger Patrik Stenvard, regionstyrelsens ordförande och vice ordförande i strukturfondspartnerskapet.

Ett projekten är den länsomfattande satsningen IDIS – Inkludering och Delaktighet i Samverkan. Genom beslutet kommer projektet att få ta del av 27 982 698 kr från socialfonden (ESF+). Region Gävleborg driver satsningen som involverar samtliga av länets kommuner. Målgruppen är personer med försörjningsstöd som genom projektet ska få stöd att förflytta sig närmare arbetsmarknaden, utifrån sina unika förutsättningar.

Ett nytt tillvägagångssätt som kommer att prövas är att ha en länsgemensam processledare från hälso- och sjukvården med i projektet. Processledaren ska bidra framförallt genom kunskapshöjning, lotsning av ärenden genom hälso- och sjukvårdsystemet samt utveckling av processer och arbetssätt inom vilka kommunerna och hälso- och sjukvården har viktiga roller. Kommunerna och hälso- och sjukvården samverkar i projektet.

– Denna projektsatsning bidrar till att individer som inte klarar sin egen försörjning kan komma närmare arbetsmarknaden. Genom samverkan med olika professioner kan personerna få ett mer exakt stöd. Det är extra roligt att vi här får ihop två av våra viktiga uppdrag, hälso- och sjukvård och regional utveckling, säger Patrik Stenvard.

Prioriterade projekt

Smakfull framtid
Projektägare: MatVärden ekonomisk förening
Beviljat belopp från ERUF: 5 489 407 kr

Förstudie startups med cirkulära affärsmodeller
Projektägare: Region Gävleborg
Beviljat belopp från ERUF: 585 255 kr

Kompetensutvecklingsinsatser för kommunanställda
Projektägare: Hudiksvalls kommun
Beviljat belopp från ESF+: 6 651 042 kr

Kompetensförstärkning i välfärdssektorn
Projektägare: Sandvikens kommun
Beviljat belopp från ESF+: 5 658 416 kr

IDIS –Inkludering och Delaktighet i Samverkan
Projektägare: Region Gävleborg
Beviljat belopp från ESF+: 27 982 698 kr

Vår roll

Region Gävleborg är en av flera aktörer inom Gävleborgs, Värmlands och Dalarnas län som representerar Strukturfondspartnerskapet. Vi är med i beslutprocessen över vilka projekt som ska prioriteras och påverkar de utlysningar som ska erbjudas för projekt att söka. En stor och viktig del i arbetet är att vara samordnare för och medfinansiär till projekten.

Mer information

Sammanhållningspolitiken och EU:s strukturfonder - Samverkanswebben