Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig och massmedia rätt till insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen innebär att myndigheternas verksamhet så långt som möjligt ska ske i öppna former. Demokratin mår bra av att granskas. Insyn i myndigheternas verksamhet skapar garantier mot maktmissbruk och ger möjlighet att påverka.

Myndigheternas verksamhet angår oss alla. Medier och andra intresserade ska kunna hämta information i olika frågor, oavsett vad myndigheterna själva väljer att informera om.

Den här texten beskriver vilka rättigheter du har som länsinvånare. Offentlighetsprincipen gäller naturligtvis för all offentlig verksamhet i Sverige.