Ny tillfällig reception vid akuten i Gävle

I april beräknas en ny tillfällig reception med väntrum vara på plats vid akutmottagningen på Gävle sjukhus. Där kommer patienterna att tas emot inomhus, samtidigt som alla krav på tillgänglighet, vårdhygien och arbetsmiljö uppfylls.

Den nya receptionsbyggnaden planeras vara på plats i april

Den tillfälliga receptionen utanför akutmottagningen på Gävle sjukhus byggdes snabbt som en provisorisk lösning när pandemin slog till och krävde ett säkert smittflöde.

Sedan dess har planeringen pågått för att få till en ny, bättre lösning men bygget har försenats.

Problematisk vinter

Under vintern har patienter fått vänta utomhus, vilket har blivit extra problematiskt i och med den tidiga och kalla vintern.

– Vi kan bara beklaga att bygget har dragit ut på tiden, säger John Dahlgren, byggprojektchef Gästrikland. Enligt planen skulle barnakuten byggas om före akutmottagningens spot check. Men ombyggnaden av den nya barnakuten försenades på grund av omfattande fuktskador efter sommarens regn, och det har gjort att byggstarten av den nya receptionen också har försenats.

Tredubbelt större

I april planeras en ny modulbyggnad, en så kallad spot check, att vara på plats vid akutmottagningen.

Den nya byggnaden blir tre gånger så stor som den nuvarande och innehåller reception, större väntrum och toalett. Det innebär bättre flöden för patienter och medarbetare, samtidigt som alla krav på tillgänglighet, vårdhygien och arbetsmiljö uppfylls.

Bytet av modulerna ska göras i steg och akutmottagningen kommer att vara i full drift under hela byggtiden.

Parallellt med att den tillfälliga entrén förbättras pågår planeringen av en helt ny akutmottagning inom ramen för Framtidsbygget. Det bygget startar under andra kvartalet 2025.