Teknikbyggnaden byggs i slänten mot Bergsgatan. Byggstart sommaren 2022.

Ja till investering i ny teknikbyggnad på Hudiksvalls sjukhus

Den 11 maj tog regionfullmäktige beslutet att satsa drygt 774 miljoner kronor i ett nytt teknikhus med en tillhörande administrativ byggnad och om- och nybyggnad av kulvertar på Hudiksvalls sjukhus. Den nya teknikbyggnaden kommer att stå för den tekniska försörjningen för hela sjukhusområdet och är en förutsättning för alla framtida byggnationer.

– Region Gävleborg genomför just nu den största satsningen någonsin på sjukhuset i Hudiksvall. Just denna del är en förutsättning för att sedan kunna bygga det nya, moderna vårdblocket. Den nya teknikbyggnaden gör det möjligt att uppgradera energi och värmesystem på sjukhuset, bland annat kommer sjukhuset i framtiden att få värme och kyla från berget, säger Karin Jansson (MP), ordförande i fastighets-, miljö och teknikutskottet i Region Gävleborg.

Det nya teknikhuset byggs med två helt nya huvudmatningar för el, reservkraft, tillverkning av medicinsk luft och medicinska gaser. När teknikhuset står färdigt och är driftsatt är alla tekniska system rundmatade till sjukhusets alla byggnader. Detta innebär att vid ett eventuellt avbrott kan den tekniska försörjningen matas från respektive sida, och minska eventuell påverkan på patientsäkerhet och verksamhet.

– Projekteringen som har gjorts visar att sjukhusets nuvarande tekniska försörjning saknar tillräcklig redundans, vilket kan få konsekvenser för driftsäkerheten och det påverkar även förutsättningarna för den planerade utvecklingen av sjukhusområdet, förklarar Magnus Busk, programchef på Framtidsbygget.

Den nya teknikbyggnaden ska byggas i slänten på Bergsgatan och kommer att stå för den tekniska försörjningen för hela sjukhusområdet. Byggstarten för det nya teknikhuset och kulvertsystemet planeras till sommaren 2022 och förväntas ta ungefär fyra år. Byggarbetet är komplext och kommer att medföra ändringar på sjukhusområdet då arbetet pågår. För att minska störningarna så mycket som möjligt delas byggarbetet upp i flera etapper. När den nya teknikbyggnaden visar på stadig drift kan de befintliga teknikbyggnaderna rivas och ge plats till den nya vårdbyggnaden.

Läs mer och se en film om den nya teknikbyggnaden och kulvertsystemet.