Vårdblockaden är över – parterna är överens om ett nytt avtal

Den 28 juni kom SKR och Vårdförbundet överens om ett nytt avtal, och konflikten som pågått sedan maj är över. Du som söker vård ska göra det som vanligt om du är sjuk, och komma på bokade besök och undersökningar.

– Vi är lättade att ett nytt avtal är på plats. Samtidigt är vården fortsatt ansträngd och vi behöver säkerställa att de som behöver vård under sommaren också får det. Nu fortsätter analysen av vad avtalet innebär för Region Gävleborg och planeringen för hur vi åtgärdar den vård som har skjutits upp, säger Martin Andersson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gävleborg.

Läs mer på Sveriges kommuner och regioners webbplats: SKR.se