Malin Åkerman, Christine Schönborg och Maria Hammarbäck i entrén till lågtröskelmottagningen.
Malin Åkerman, Christine Schönborg och Maria Hammarbäck hälsar välkommen till den nya lågtröskelmottagningen med sprututbytesprogram på Södertull i Gävle.

Sprututbytesprogram minskar risken för hiv och hepatit

Region Gävleborg har startat en lågtröskelmottagning där sprututbytesprogram ingår. Syftet är att förebygga spridning av blodsmitta som hiv, hepatit och andra blodburna infektioner.

Lågtröskelmottagningen samverkar med olika enheter inom hälso- och sjukvården och Gävle kommun. Mottagningen bemannas av undersköterska, sjuksköterskor, kurator, barnmorska och läkare.

Sprututbytesprogrammet vänder sig till personer 18 år eller äldre som injicerar droger. På mottagningen kan de lämna in sina använda sprutor och kanyler och få nya i utbyte.

– Jag tror inte det finns någon som vill leva i den tillvaro som ett aktivt missbruk innebär. Vi måste göra allt vi kan för att hjälpa människor att lämna det livet, men vi måste också göra allt vi kan för att förbättra hälsan hos de människor som än så länge inte lyckats bryta sitt missbruk, säger Joakim Westlund, första vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (C).

– Sprututbytesprogrammet är en viktig åtgärd är att minska smittriskerna för dem som injicerar droger, men Lågtröskelmottagningen kan även erbjuda annan förebyggande hälsovård till en grupp människor som av olika anledningar har svårt att få kontakt med vården.

Regelbunden provtagning ett krav

Sprututbytesprogrammet är kostnadsfritt. Kravet för att ingå i programmet är att patienten deltar i uppföljande samtal och lämnar prov för hiv och hepatit var tredje månad. Mottagningen erbjuder också vaccination och medicinbehandling för infektion.

I programmet ingår också att ta del av information om hur injektioner kan göras på ett säkert sätt och en utbildning i överdosprevention. Patienten får lära sig riskfaktorer och hur man kan undvika en överdos, tecken på överdos och hur man agerar om det sker i ens närhet. Patienten får även utbildning i hjärt-lungräddning och mottagningen delar ut läkemedlet Naloxon som kan häva en överdos.

Lågtröskelmottagningen ger Region Gävleborg en ny möjlighet att fånga upp individer och föra motiverande samtal till ett drogfritt liv.

Barnmorska och kurator

Mottagningen har tillgång till barnmorska som kan ge råd om preventivmedel, erbjuda graviditetstester och utföra cellprovtagning. En kurator är behjälplig exempelvis vid kontakter med andra myndigheter och andra stödsamtal. Även annan vård kopplad till personens egen situation erbjuds på mottagningen.

På lågtröskelmottagningen jobbar Malin Åkerman, undersköterska, Maria Hammarbäck, sjuksköterska och Christine Schönborg, distriktssköterska. Vid den här disken lämnar besökaren sina gamla sprutor och får nya i utbyte för att minska risken för smitta vid injektioner.
Gruppen som har byggt upp lågtröskelmottagningens verksamhet, från vänster: Christian Ehrenborg, överläkare och vårdenhetschef infektion, Annica Axner, samordningsbarnmorska, Malin Söderström, förste socialsekreterare Gävle kommun, Jens Rapp, överläkare infektion, Marie Nordin, vårdenhetschef, Ywette Persson, biträdande verksamhetschef vuxenpsykiatrin.