Sommar i hälso- och sjukvården

Sommarperioden i hälso- och sjukvården brukar handla mycket om samarbeten mellan verksamhetsområden och enheter, så även i år. Du som patient kan känna dig trygg med att det finns en tillgänglig och säker vård även under sommaren.

– Genom samverkan kan vi upprätthålla kvalitet och patientsäkerhet, samtidigt som medarbetarna får tid för återhämtning, säger Susanna Björklund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Sök i första hand vård via Min vård Gävleborg och vårdinformation på 1177.se. Är du akut sjuk ring 112.

Du som patient kan hjälpa oss genom att komma på de tider som du erbjuds för exempelvis operation, röntgen, undersökningar och andra besök. Väntan på en ny tid kan bli lång. Glöm inte att avboka din tid om du får förhinder.

– Semestern är en viktig tid för återhämtning och målet är att de som vill ska få fyra veckors sammanhängande semester. Vissa enheter inför fler semesterperioder för att uppnå det och samtidigt säkra antalet vårdplatser, säger Susanna.

Aktuella väntetider för röntgen

Samverkan i primärvården

För dig som patient innebär en sommarsamverkan att du kommer i kontakt med Din hälsocentral via telefon eller digitalt, men besöket kan ske på annan ort.

Verksamhetsområde Ljusdal

  • Du som patient kan få ditt besök till sjuksköterska på Järvsö eller Färila Din hälsocentral under veckorna 25 till 32.

Verksamhetsområde södra Hälsingland

  • Patienter på Kilafors hänvisas till Arbrå/Baldersnäs Din hälsocentral under veckorna 25 till 28.
  • Patienter på Arbrå/Baldersnäs Din hälsocentral hänvisas till Kilafors Din hälsocentral under veckorna 29 till 32.
  • Patienter på Linden Din Hälsocentral hänvisas till Söderhamn Din hälsocentral under veckorna 29 till 32.

Verksamhetsområde Hudiksvall

  • Patienter på Iggesund Din hälsocentral hänvisas till Hudiksvall Din hälsocentral under veckorna 26 till 33.

Verksamhetsområde västra Gästrikland

  • Patienter på Storvik Din hälsocentral hänvisas till Hofors Din hälsocentral under veckorna 25 till 32.
  • Akuta patienter på Ockelbo Din hälsocentral hänvisas till Sandviken Din hälsocentral efter 16.00 under veckorna 25 till 32.

Samverkan i specialistvården

På sjukhuset i Hudiksvall, Gävle och Bollnäs samt inom vuxenpsykiatrin kommer det i sommar generellt att finnas lika många vårdplatser som tidigare somrar, det varierar från vecka till vecka. Vissa enheter, med liknande patientgrupper, samarbetar med varandra för att säkerställa patientsäkerheten och att det finns vårdplatser tillgängliga. Närsjukhuset i Ljusdal har fler platser öppna än föregående år.

Flera verksamhetsområden samverkar och samarbetar med varandra för att klara sommaren och för att medarbetare ska få sin välförtjänta semester. Inom ett verksamhetsområde, barn- och ungdomssjukvården, stänger verksamheten under veckorna 27 till 30. Stängningen gäller Hudiksvalls sjukhus och det är barn och ungdomar som är i behov av vård en längre tid som påverkas. Patienterna kommer att flyttas till Gävle sjukhus under perioden. Akut sjuka patienter kommer fortsatt, hela sommaren, att få vård även på Hudiksvalls sjukhus.

Mobila team

Under sommarperioden kommer det mobila teamet i Hudiksvall att vara igång hela sommaren. Under några veckor är det enbart ett team i rullning.

Det mobila teamet i Gävle har även de öppet hela sommaren med viss reducerad verksamhet under veckorna 27 till 30. I Sandviken är det mobila teamet stängt hela sommaren.