Från vänster: Sofia Modd, trygghetsperson SORF, Diana Olsson, verksamhetschef SORF

Söderhamnsortens ryttarförening tilldelas Länsfolkhälsopriset 2023

Under konferensen Regional mötesplats för social hållbarhet i Gävleborg den 16 maj delades årets Länsfolkhälsopris ut. Priset delas årligen ut av Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg till en aktör som arbetar hälsofrämjande, verkar för samverkan mellan olika aktörer, har ett tydligt syfte, mål och hållbarhet över tid och som väntas bidra till utjämning av ojämlikhet i hälsa.

I år gick priset till Söderhamnsortens ryttarförening (SORF). Enligt motiveringen driver föreningen en betydande ungdomsgård i kombination med lärande och hälsofrämjande utveckling, både fysiskt och psykiskt. 

– Vi har dagligen flertalet ungdomar hos oss som vi ser växa på olika sätt. Det är fantastiskt att få följa dem och se hur de utvecklas, de både tar och får ansvar som bidrar till deras självkänsla. Hästarna spelar en stor roll för både den fysiska och psykiska hälsan, man behöver inte rida för att vara en del av vår förening. Att umgås med hästarna och att sköta om dem har positiv inverkan och vi ordnar även andra aktiviteter för att skapa gemenskap. Det är väldigt roligt att vår förening uppmärksammas, vi är många, ung som äldre, som engagerar oss i föreningen, säger Diana Olsson, verksamhetschef, och Sofia Modd, trygghetsperson i föreningen.

Inkluderande verksamhet för alla åldrar 

SORF inkluderar alla åldrar och målgrupper. Det är en unik förening där både unga och gamla erbjuds hälsofrämjande aktiviteter på lika villkor, med individuella anpassningar. Barn, ungdomar, unga vuxna och äldre med olika förutsättningar och bakgrunder är aktiva i föreningen. SORF gör ingen skillnad på någon, och oavsett om det finns en funktionsnedsättning, nedsatt förmåga eller normalförmåga, så är alla välkomna. 

Föreningen drivs ideellt med anställd och utbildad personal, där alla tillsammans skapar en trygg och inkluderande atmosfär. Personalen har professionella och goda relationer med eleverna, där de även interagerar med dem utanför lektionstid.

Ungdomar med inflytande inom föreningen

Inom ridsporten är det unikt att ungdomar har en tydlig roll i utveckling och beslutsfattande inom föreningarna. Det finns en ungdomsstyrelse som har styrelsemöte en gång i månaden, och ungdomarna representeras även i föreningens styrelse. Ungdomarna har rösträtt och stor påverkan inom föreningen, till och med på central nivå.

SORF förtjänar länshälsopriset eftersom föreningen når ut till en bred grupp individer i alla åldrar och främjar en bra och jämlik folkhälsa för alla målgrupper. Utöver de dagliga lektionerna anordnar de inkluderande aktiviteter som främjar trygghet och goda relationer, såsom gemensamt pepparkaksbak, pizzakvällar, spökkväll, lekar, snäll-bingo, mental träning och liknande.

Samverkan med olika lokala aktörer 

SORF samarbetar med flera lokala aktörer och är en viktig del av Söderhamns kommun och Gävleborgs län. Några av de aktörer som SORF har regelbunden samverkan med inkluderar: 

  • Veterinär S. Einarsson AB 
  • Faxeholmen AB 
  • L-Å Magnusson Jordbruk 
  • Anders Nordlund (hösilage)
  • Annika Lövgren (hovslagare)
  • Rundvirke AB 
  • Motor Center i Hälsingland AB

SORF samarbetar även med RF SISU Gävleborg, och har planerat aktiviteter i samverkan med förebyggande enheten och ungdomsmottagningen.

Arbetet för en bättre folkhälsa

SORF:s arbete syftar till en bättre folkhälsa i alla åldrar. Här lär sig barn och vuxna inte bara att rida och ta hand om hästar, utan också att ta ansvar, delta i föreningsarbete och förstå demokrati. Föreningen är en viktig del i att fostra framtidens generation och att få den äldre generationen att känna sig behövd. Att röra på sig, både genom ridning och arbetet runt hästarna, skapar goda förutsättningar för en bra hälsa genom hela livet. Hästarna är också välgörande för de som lever med psykisk ohälsa. Målet är att fortsätta med föreningens verksamhet och utöka aktiviteterna som är kopplade till hälsa och välmående för alla åldrar. 

SORF arbetar hållbart genom kontinuerlig uppföljning av hästarna, för att säkerställa att de har en bra arbetsmiljö och kan bidra till god utbildning för eleverna. Föreningen arbetar också hållbart genom att ha aktuell säkerhetsutrustning, som eleverna får låna. Dessutom finns en miljömedvetenhet, där lektionsplaneringen anpassas utifrån ett långtidsperspektiv, med fokus på trygghet, hälsa och utveckling.

SORF:s hästgödsel har även nytta i kommunens avfallsanläggning, där det blandas med flis i kompostanläggningen för att minska luktande ämnen. Detta hållbara alternativ påverkar också allmänhetens folkhälsa positivt, eftersom det blir trevligare att vistas ute när kompostanläggningen inte avger luktande ämnen.

Uppföljning som visar hälsofrämjande resultat 

Föreningen är hälsofrämjande, med fokus på både fysisk och psykisk hälsa. Fysiska aktiviteter i stallmiljö, hantering av hästar och ridning bidrar till god psykisk hälsa. Eleverna på ridskolan motiveras och utvecklas i samspel med ridlärare, vilket också stärker deras känsla av meningsfullhet och samhörighet. Eftersom SORF:s målgrupp sträcker sig från unga till äldre, bidrar föreningen till hela samhället. Det finns gott om forskning som visar att ridsport är en mycket bra hälsofrämjande aktivitet för alla åldrar.

En inspirationskälla för andra verksamheter

Ungdomssektionens arbete i föreningen kan med fördel spridas till andra föreningar. Ungdomarna har rösträtt och bestämmanderätt, vilket skapar ansvarskänsla, samhörighet och utvecklar en jämställd förening. SORF anordnar också aktiviteter riktade mot vuxna och äldre, för att utjämna skillnader och inkludera alla i föreningen. Dessa aktiviteter kan med fördel spridas till både föreningar och skolor.