Region Gävleborgs osteoporosvård ligger i framkant

År 2014 befann sig Region Gävleborg i botten när det gällde andelen med förstagångsfrakturer som fick förebyggande läkemedelsbehandling. Det blev startskottet för ett nytt arbetssätt som gjort att Region Gävleborg nu ligger i framkant nationellt vad gäller osteoporosvård, enligt Socialstyrelsen.

Benskörhet, även känd som osteoporos, är en sjukdom som innebär att benmassan minskar och benstrukturen försämras, vilket gör benen sköra. Om förstagångsfrakturer och osteoporos inte behandlas effektivt leder det till en ökad belastning på sjukvårdssystemet. Det leder också till ekonomiska konsekvenser och risk för fler frakturer. Dessa frakturer resulterar i långvariga eller permanenta funktionshinder, ökad sjukdom och ibland dödsfall, enligt Socialstyrelsen.

– Det är alltid roligt när vår verksamhet utvecklar nya arbetssätt som ger bättre vård för patienten. Från att ha legat i botten ligger vi nu i topp nationellt vad gäller osteoporosvården vilket är en fantastisk utveckling, säger Jennie Forsblom (KD), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Socialstyrelsen har utformat ett standardiserat vårdförlopp som en åtgärd för att tackla sjukdomen, en så kallad frakturkedja. De flesta regioner har infört frakturkoordinatorer enligt socialstyrelsens rekommendationer och Region Gävleborg är en av dem.

En effektiv frakturkedja

En central del i frakturkedjan är en så kallad frakturkoordinator som samordnar vården för patienten under hela vårdkedjan. Dennes uppgift är att granska journaler och identifiera patienter med frakturer som behöver genomgå bentäthetsmätning. När osteoporos diagnostiseras ansvarar frakturkoordinatorn för att säkerställa att patienten får lämplig behandling genom remiss till osteoporossköterska i primärvården, läkemedel, fallförebyggande åtgärder och uppföljning.

I Region Gävleborg finns idag tre osteoporoskoordinatorer och sju osteoporossjuksköterskor.

– Att arbeta med frakturkedja är inget vi kommit på själva. Det är ett internationellt känt och bra arbetssätt som vi lyckats implementera på ett sätt som passar Region Gävleborg. En av framgångsfaktorerna är våra osteoporossköterskor som står för stor kompetens och ger följsamhet till behandling för patienterna, säger osteoporoskoordinator Malin Westling Sundin.

Målet med utredning och behandling av osteoporos är att stärka benmassan, och därigenom minska antalet frakturer.

– Det vi vet är att vi har ökat andelen med lågenergifraktur som snabbt får osteoporosbehandling efter fraktur, vilket är målet med frakturkedjan på kort sikt. Det långsiktiga målet är ju självklart att få ner antalet nya frakturer, det vill säga att den som drabbats av en förstagångsfraktur inte bryter sig igen, säger Malin.

Samarbetet med kommunerna

Enligt Socialstyrelsen är det endast Region Gävleborg som har reviderat eller tagit fram en överenskommelse med kommunerna där vård av personer med osteoporos ingår.

– I regionen har vi en åldrande befolkning och ju äldre man blir desto större risk löper man för att bryta sig. Det är därför väldigt bra att vår region har satsat på det här och jobbar hårt för att få bukt med sjukdomen, avslutar Malin.

Region Gävleborgs arbetssätt och erfarenheter ger värdefulla lärdomar för andra regioner som strävar efter att förbättra sin osteoporosvård. 

Tidig diagnos förbättrar vården för benskörhet - Socialstyrelsen