Operation i Bollnäs kortar köer för patienter i hela länet

Den så kallade kömiljarden ställde krav på förkortade köer inom olika områden för regionerna. På sjukhuset i Bollnäs har man länge haft ett bra flöde och Lena Pettersson, verksamhetschef för verksamhetsområde operation, förklarar det med en engagerad personalstyrka.

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner har i olika överenskommelser om statsbidrag velat förbättra tillgängligheten inom vården, i dagligt tal kallad kömiljarden. Genom den fanns bland annat krav på att förbättra operationer och åtgärder inom specialiserad vård. Region Gävleborg fick total 46 miljoner i ersättning, vilket placerar hälso- och sjukvården i Region Gävleborg i nationell topp när resultatet slås ut per invånare. Genom tydliga prioriteringar och förbättringsarbeten lyckades vården uppfylla kraven på kortare väntetider för fem av de sex insatserna, vilket är den högsta måluppfyllnaden bland landets regioner. När det gäller väntande till första besök i specialiserad vård nådde man inte riktigt ända fram. Men på operation i Bollnäs har man nu placerat sig i topp när det gäller specialiserad vård. 

– En topplacering som den i Bollnäs innebär ju rent konkret att köerna kortas och väntetiderna minskar, så det här är ju en viktig framgång för alla patienter som nu får snabbare hjälp, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S). Men fortfarande lider många av de corona-köer som uppstått i pandemins spår, så det gäller för Region Gävleborg att ta ytterligare steg i den här trenden med vikande köer i sjukvården.

”Varje dag på jobbet en stor händelse” 

Enligt Lena Pettersson, verksamhetschef för verksamhetsområdet operation beror det välfungerade flödet framför allt på engagerad personal. Hon förklarar att kommunikationen mellan enheterna är god eftersom de är ett litet sjukhus och personalen känner varandra väl. Allt ligger dessutom under samma verksamhetsområde; mottagning, avdelning, operation och uppvakning.

– Med ett personcentrerat förhållningssätt, där det vi gör varje dag på jobbet är en stor händelse som påverkar hela planeringen för den individuella patienten, blir det viktigt för oss att försöka hålla det vi lovat. Det innebär att vi alltid försöker lösa bemanningssituationen så att de planerade operationerna verkligen genomförs, trots till exempel sjukfrånvaro i personalen. Med engagerade chefer som är beredd att hoppa in i vården vid behov och kreativa medarbetare med fokus att hjälpa varandra och patienterna lyckas vi oftast lösa utmaningarna, säger Lena Pettersson.

Opererar patienter från hela länet

Lena Pettersson betonar att de i Bollnäs inte är en isolerad ö. De arbetar tillsammans med övriga opererande enheter i länet för att hjälpa så många patienter som möjligt på rätt sätt. Även om sjukhuset inte har någon akut operationsverksamhet eller resurser att ta hand om de med komplicerade sjukdomar kan de operera många av de patienter i länet som väntar på höft eller knäoperation, ryggproblem, händer eller operationav prostata, galla eller bråck.