Framgångsrik distansövervakning av hjärtpatienter

Hjärtmottagningarna på sjukhusen i Gävle och Sandviken ligger långt fram med distansövervakning av hjärtpatienter. I dag övervakas 85 procent av hjärtpatienterna som har en inopererad pacemaker eller implanterbar hjärtstartare, ICD, via nätet. Nyligen uppmärksammades detta på en av Sveriges största vetenskapliga sammankomster.

– I starten förväntade vi oss att patienterna skulle vilja fortsätta att komma till oss, att tryggheten låg i besöket. Men det blev tvärtom. Idag förväntar sig patienterna att få en hemmonitor, eftersom de vill slippa åka till sjukhuset, säger Carin Diffner, sjuksköterska på hjärtmottagningen i Gävle.


Anna Hellberg, patient som använder hemmonitorering. Carin Diffner läser av patientens uppgifter på distans.

”En stor vinst för patientsäkerheten”

Av cirka 1 700 patienter i Gävle och Sandviken som har en pacemaker eller ICD, använder cirka 1 400 en hemmonitor. Det motsvarar cirka 85 procent. Även i Bollnäs och Hudiksvall erbjuds patienterna en hemmonitor. Vinsten är både praktisk och medicinsk.

– Det är en enorm vinst för patienten som slipper åka kors och tvärs. Det är också en stor vinst för patientsäkerheten eftersom vi tidigt kan få signaler om något inte står rätt till, säger Anders Lundberg, specialistläkare och verksamhetschef för hjärtsjukvården. 

Problem kan upptäckas tidigare 

Patientens pacemaker eller ICD har en trådlös kontakt med hemmonitorn som skickar information till ett system på hjärtmottagningen. Där läser sjuksköterskor av informationen och ser om det uppstår medicinska problem.

– Det ger en ökad säkerhet då vi får fortlöpande information om funktion, arytmier och batterikapacitet. Eventuella problem kan upptäckas i tidigt skede och vi kan ha extra koll, säger Carin Diffner. 

Även allvarliga problem kan upptäckas genom ”fjärrövervakningen”, problem som patienten själv inte alltid är medveten om.

– Det händer att patienten inte har hört av sig och när vi ringer så berättar patienten att hen har haft sämre ork den sista tiden. Då kan vi snabbt sätta in rätt medicinska åtgärder, säger Carin Diffner.


Arytmiteamet på Gävle sjukhus: Sjuksköterskorna Martin Andersson, Helena Eriksson och Carin Diffner. Per-Erik Gustafsson och Jan Blomgren är båda överläkare inom kardiologi.

Framgångarna uppmärksammas nationellt

Det var kardiologen och överläkaren Per-Erik Gustafsson på Gävle sjukhus som redan 2008 kopplade upp de första patienterna mot en hemmonitor. Sedan har arbetssättet utvecklats successivt och från 2015 erbjuds alla hjärtpatienter i Gävle och Sandviken en hemmonitor.

– I början trodde vi att en hemmonitor skulle bli aktuell för enstaka patienter med ett stort övervakningsbehov. Men när vi såg vinsterna och hur bra metoden fungerade började vi att erbjuda en hemmonitor till alla patienter, säger Per-Erik Gustafsson.

Äldre patienter inom hemsjukvården och på särskilda boenden kan också få en hemmonitor.

Framgångarna med hemmonitorering uppmärksammades nyligen på en av landets största vetenskapliga sammankomster, det kardiovaskulära vårmötet, där personal från hjärtmottagningen i Gävle berättade om arbetssättet.


Carin Diffner och Helena Eriksson berättade på det kardiovaskulära vårmötet om framgångarna med hemmonitorering. 

”Idag förväntar man sig en hemmonitor”

Behovet av fysiska mottagningsbesök har minskat kraftigt vilket har frigjort besökstider. Läkarnas och sjuksköterskornas arbete har också effektiviserats.

– Vi upplever att vi ger en säkrare, tryggare och mer tillgänglig vård. En stor vinning är att hemmonitorering ger patienterna en god och nära vård. Det ger också oss ett mer flexibelt arbetssätt, säger sjuksköterskan Helena Eriksson.