Världsarvet Hälsingegårdar

Ett världsarv är en miljö som är unik i världen och därför har betydelse för hela mänskligheten. Miljöerna ska därför bevaras för framtida generationer.

Hälsingegårdar; ”Decorated Farmhouses of Hälsingland” är Sveriges senaste världsarv. I ett landskap med nära 1000 hälsingegårdar har sju av dem pekats ut av UNESCO. Beslutet togs sommaren 2012 i St. Petersburg och Hälsingegårdarna fördes då upp på världsarvslistan. Världsarvskommittén var helt enig om att Hälsingegårdarna har ett enastående universellt värde. De fyller en lucka på världsarvslistan då böndernas byggande tidigare varit underrepresenterat på världsarvslistan. Genom världsarvsförklaringen kan hela världen nu ta del av Hälsinglands enastående inrednings- och byggnadskultur.

Region Gävleborg är en av flera aktörer som ansvarar för att förvalta och utveckla arbetet med världsarvet. Världsarvsförklaringen är resultatet av ett målinriktat arbete i bred samverkan som pågått under många år. 

De sju världsarvsgårdarna

De sju utpekade världsarvsgårdarna kan ses som representanter för alla hälsingegårdar. Vanliga bönder byggde gårdarna där rum, ibland hela hus, uppfördes och dekorerades i en varierad men alldeles egen utvecklad folkkonst. Rum och gårdar byggda för att användas enbart till fest.

Världsarvskommitténs motivering
De stora, imponerande Hälsingegårdarna med de rikt utsmyckade rummen för fest reflekterar en enastående kombination av timmerbyggande och folkkonsttradition, det välstånd och den sociala statusen hos de oberoende bönder som byggde dem och utgör höjdpunkten i en lång tradition i Hälsingland.

Mer information:

Världsarvet Hälsingegårdar

Världsarvet Hälsingegårdar Facebook 

Världsarv i Sverige 


Gästgivars 

Det stora festhuset på Gästgivars i Vallsta har inretts av den stilbildande målaren Jonas Wallström. Han hade en gedigen skolning, vilket gjorde att han kunde imitera det finaste Wedgwoodporslin. Han utvecklade även konsten att måla schabloner på ett sätt som sedan spred sig till andra delar av Sverige.

Kristofers

Gammelbyggningen på Kristofers i Järvsö är unik med sina många välbevarade rum fördelade på två våningar. Byggnaden ger därför särskilt goda insikter i hur enskilda rum och hela hus ursprungligen användes till livets fester. Gården har funnits i samma släkt sedan fjorton generationer tillbaka och bedriver ett aktivt jord- och skogsbruk än idag.

Pallars

Pallars i Alfta socken tillhör, med sina båda flyglar, en av de allra största bondgårdarna i hela Hälsingland. Sitt herrgårdsliknande utseende, med ovanligt många brokvistar och snidade dörrar, uppfördes när gårdens äldste son gifte sig med en rik bonddotter. Gården har gått i arv i samma familj sedan 1600-talet.

Jon-Lars

Jon-Lars i Långhed har den största mangårdsbyggnaden bland Hälsinglands gårdar. Gården utmärker sig bland annat genom sin stora och eleganta brokvist som omsluter de två ingångarna till de ursprungligen två hushållen. Invändigt finns såväl dalamåleri i rosa och turkosblått som exklusiva franska tapeter.

Bortom Åa

Världsarvsgården Bortom Åa ligger i Fågelsjö i gränstrakterna mellan Dalarna och Hälsingland. I gården finns målningar av Bäck Anders Hansson från Dalarna men också rum med dyrbara tapeter. Den sista ägaren Kristina, känd som en excentrisk person som sparade på allt, testamenterade fastigheten till Ljusdals kommun och nu visas gården för besökare året runt.

Bommars

Världsarvsgården Bommars ligger högt i utkanten av byn Letsbo. Med sin högresta, solbrända mangårdsbyggnad är den representativ för hur de förmögnare bönderna i Ljusdal byggde sina gårdar på 1800-talet. Interiörerna och inredningen består av herrgårdsinspirerade tapeter kombinerade med folkligt måleri. En kombination som var mycket ovanlig för den tiden.

Erik-Anders 

Världsarvsgården Erik-Anders, i byn Asta; Söderala socken, har en herrgårdslik arkitektur med interiörer inspirerade av de högre ständerna. Inne i huset ligger rummen i hela två rader. Här finns även en pampig festsal med motsvarande imponerande bredd.